Passiefhuis kozijnen

Vanaf 2013 zijn de door ons ontwikkelde passiefhuiskozijnen te verkrijgen. Deze kozijnen hebben een isolatiewaarde van U=0,8W/m2K en zijn voorzien van driedubbel isolerende beglazing. De kozijnen worden samengesteld uit gelamineerd geïsoleerd kozijnhout en voorzien van speciaal ontwikkeld hang en sluitwerk en afdichtingen. Ook de toegepaste deuren voldoen aan het passiefhuis concept. Met deze kozijnen lopen wij vooruit op de regelgeving.

Per 1 januari 2015 wordt namelijk de EPC waarde aangescherpt van 0,6 nu naar 0,4. Met ons passiefhuiskozijn kunt u eenvoudiger voldoen aan deze eis.

Wat is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC)?
Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC-berekening is onbeperkt geldig tenzij het pand ingrijpend gerenoveerd wordt.

Doel EPC
De EPC is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid. Door energiebesparing en toepassing van duurzame energie wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de Nederlandse uitstoot van CO2. Het is van belang om de CO2-uitstoot te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan.

EPC-grenswaarden
Voor nieuwe woningen geldt sinds 1 januari 2006 een EPC-grenswaarde van 0,8. Vanaf 1 januari 2011 geldt een EPC-grenswaarde van 0,6. In 2015 zal deze grenswaarde worden aangescherpt tot ca. 0,4. Het streven is om in 2020 energieneutraal te bouwen (EPC-grenswaarde 0)

Wat is Passief Bouwen?
Bij Passief Bouwen wordt ‘passieve’ energie van de zon en restwarmte optimaal benut, zodat het gebruik van energie voor verwarming (en koeling) tot een minimum beperkt kan blijven. Zo ontstaat een comfortabele, gezonde en zeer energiezuinige woning of gebouw. De uitdaging is zó te ontwerpen, dat woning of gebouw nauwelijks toevoeging van extra energie (gas, stroom) nodig heeft.
De optimale benutting van passieve energie en restwarmte wordt bereikt door een combinatie van maatregelen en ontwerpeisen, zoals:

- oriëntatie op de zon: zuidzijde laat warmte binnen en voorkomt oververhitting, noordzijde isoleert
- hoge isolatiewaarden van ramen, muren, daken, vloeren en deuren
- koudebrugvrije constructies
- kieren geheel voorkomen (luchtdicht ontwerp)
- efficiënte verwarmingssystemen, zoals lage temperatuurverwarming, met bijpassende tapwaterverwarming
- warmteterugwinning uit ventilatielucht
- combinaties met duurzame energiebronnen als zonne-energie.


Passief Bouwen is geschikt voor woningen, maar ook voor utiliteitsgebouwen, zoals scholen en kantoren. De maatregelen hoeven zich niet te beperken tot nieuwbouw: ook de renovatiemarkt biedt mogelijkheden.

Vraag hier vrijblijvend informatie aan